Neden La Petite Ecole?

La Petit Ecole olarak sınıflarımızda eğitim alan çocuklarımızın
Fransız ve Türk öğretmenlerden oluşan Fransız eğitim modelini iyi tanıyan ve tecrübeli bir kadro ile eğitim vermekteyiz.

La Petite Ecole’de Türk ve yabancı uyruklu çocuklar aynı sınıfları paylaşarak, iki dilde eğitim programı içinde hem dil hem de kültür etkileşimi içinde olacaklardır. Bunu aynı sınıf içinde Fransız Eğitim Sisteminde görev almış, onaylı diplomalı Fransız öğretmenlerin yanı sıra, ülkemizde pedagojik formasyona sahip Türkçe ve İngilizce öğretmenlik yetkinliğine sahip eğitmenlerimiz ile sağlıyoruz. Eğitmenlerimizin en temel özelliği bu yaş grubu için (Anaokulu – Maternelle) aldıkları eğitim ve geçmiş deneyimleridir. Gün boyunca çocuklar sürekli olarak her iki dilde eğitim veren öğretmenler ile birlikte olma fırsatı
bulabileceklerdir.

La Petite Ecole Anaokulu sürecinde (Maternelle) tüm yaş grubundaki çocuklara eğitim vermektedir. (Tres Petite, Petite, Moyenne ve Grande Section) Sınıflarında çocuklar kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla hem dil eğitimleri, hem de beceri ve bilişsel gelişimleri açısından en iyi eğitimi alma şansını yakalayacaklar.

İyi Bir Dil Eğitimi;

Çocuğun her iki dilde de yetkin olmasını sağlamak. Her iki dilde kendini ifade etmeyi beceren bir dil kullanımına sahip olmak. Fransa’dan getirilen eğitim materyalleri (Nathan, A l’école des loisirs…vb) kullanarak pedagojik oyunlarla, hikayelerle Fransız dilini en iyi şekilde öğrenmek, aynı zamanda Fransız kültürünü de en iyi şekilde benimsetebilmektir. Her çocuğun dil becerisini kullanarak ilerdeki okul hayatında başarı sağlamasına yardımcı olacak altyapıyı oluşturmak.

  • Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu çocuklara
  • Türk olup Fransız eğitim modelinde yer alacak çocuklara;

Türk ve yabancı uyruklu çocukların olduğu heterojen bir ortamda eğitim, çok kültürlü bir etkileşim ve çok dilli bir iletişim, bunun sonucu olarak da; özgüvenli, sosyal, iletişim becerisi yüksek nesiller yetiştirilmesine olanak sağlar.

Ortak Yaşam Kültürü;

Birlikte yaşamayı öğrenmek, paylaşmayı öğrenmek, birbirini anlamak için imkan sağlar. Çocuğun kendini ve bireysel özelliklerini keşfetmesini sağlar. Fiziksel ve beyinsel kapasitesini artırmanın yollarını öğrenerek, diğer insanlarla bir arada yaşarken kişisel gelişimini arttırır.

Fransız Eğitim Modeli İçinde Anaokul 3 Temel Sınıftan Oluşur:

Toute petite section 2 yaş (Oyun grupları),
Petite Section 3 yaş (Küçük gruplar),
Moyenne Section 4 yaş (orta gruplar) ve
Grande Section 5-6 yaş (büyük gruplar veya ana sınıfı).

La Petit Ecole olarak bu sınıflarda eğitim alan çocuklarımızın Fransız ve Türk öğretmenlerden oluşan Fransız eğitim modelini iyi tanıyan ve tecrübeli bir kadro ile eğitim vermekteyiz. Okulumuzda ki her bir çocuk için bireysel ve kollektif çalışma modelleri uygulanarak çocukların geleceğe hazırlanması ve her duruma uygun davranış modelleri geliştirmesi sağlanır. Her çocuğun kişilik özellikleri doğrultusunda sorumluluk bilincini oluşturmak.

Eğitimlerimizin temel dayanağı; amaçlar edinerek, oyunlar (jeux pedagogique) ve deneyler uygulayarak eğitim vermektir. Fransızca derslerimizde kullanılacak eğitim ve öğretim materyallerimizin tümü Fransa’dan çocuk gelişimi ve eğitim konusunda kendini ispatlamış ve uzman üreticilerden (Nathan, A l’écoles des loisirs.. vs) sağlanarak, uzman eğitim kadromuz tarafından eğitimlerde kullanılır, çocuklarımızın Fransız kültürünü en etkin şekilde tanımaları sağlanmış olur.

Fransızca dilini öğrenmek, bu dilde eğitim almak isteyen ve Fransız eğitim modeli içinde bulunmak isteyen tüm çocukların La Petite Ecole’de, aynı zamanda bir kültür edinmeleri de sağlanır.