MİSYONUMUZ

La Petite Ecole, okul öncesi dönemindeki çocuklara Fransızcayı ana dili gibi konuşmayı öğretmenin yanı sıra, bir birey olarak çevresini ve kendisini keşfederek kendi otonomilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve sosyalleşmesini sağlar.

La Petite Ecole’ün amacı, Fransızca eğitim yapmak ve çocukların ana dilleri haricindeki diğer dilleri de aynı anda kavramasını ve değişik ülke vatandaşı olan çocukların hep bir arada ortak bir kültür etrafında, eğitim yapmalarını sağlamaktır. Eğitim programımızı yıllarını, Fransız okullarına hizmet ederek geçirmiş ve tüm birikimini La Petite Ecole’un başarısında kullanmakta olan tecrübeli eğitimciler ile birlikte oluşturduk ve deneyimli öğretmen kadromuz ile uygulamaktayız.

Çocukların dil kullanma özellikleri yetişkinlerden çok farklıdır. Burada amaç, çocuğun her iki dili de yaşarken, kendi doğal ortamında öğrenmesidir. Çocuklarda dil eğitimi; hiçbir zorlama yapılmadan, oyunlarla, hikayeler okuyarak, yaşamın normal rutini içinde olmalıdır.

Eğitim programımızın temel amacı, öğrencilerimize Fransızcayı sevdirmek, akıcı bir Fransızcaya sahip olmalarını sağlamak ve Fransız Kültürü’nü yaşatarak, doğal ortamları içinde öğretmektir. Çocukların kendi dilleri dışında da başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve farklı bir dili de öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Ana okulları çocukların sosyalleşme adımlarından ilkidir…Bu nedenle küçük öğrencilerin en önemli dönemleridir.

Öğrencilerimizin ana dili gibi konuşabilecek bir düzeyde Fransızca öğrenmelerini sağlıyoruz. Okuma etkinlikleri ve konuşmalar, uyguladığımız esnek programlar sayesinde tamamen Fransızca olarak yapılır.

Ayrıca öğretim programlarımız, çocuklara şunları sağlayacak faaliyet alanları etrafında dönmektedir:
1
Çocuğun bedeniyle kendini ifade etme yetkinliği: Kendini daha iyi tanımayı ve fiziksel kapasitesini geliştirmeyi, kişisel olarak ve başka yerlerde başkalarıyla birlikte olmayı öğrenmek,
2
Dünyayı keşfetmeyi sağlamak: soruları formüle etmeyi, varsayımlarda bulunmayı, gözlemlemeyi, tanımlamayı, sınıflandırmayı öğrenerek merak yaratmak. Çocukların Ekolojik farkındalığını geliştirmek için, projeler oluşturmak (çevre projesi gibi…) daha iyi kavramalarını sağlamak üzere uygulamalı olarak deneyimlendirmek ve bu çerçevede akıl yürütmeyi öğretmek.
Birlikte yaşama kültürünü öğretmek ve geliştirmek: toplumda kişiliklerinin oluşması aşamasında özgüveni yüksek, ancak bununla birlikte başkalarıyla da ortak yaşamayı öğrenmek, paylaşmak, iş birliği yapmak.

3
Duyarlılık, yaratıcı hayal gücü gibi özelliklerin oluşması: Kendini jestler yaparak, sesleri ve görünüşleri ile ifade etmeyi öğretmek.