Misyonumuz

La Petite Ecole, okul dönemindeki çocukların bir birey olarak çevresini ve kendisini keşfederek kendi otonomilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve sosyalleşmesini sağlar.

La Petite Ecole’ün temel amacı iki dilde (Fransızca / Türkçe) eğitim yapmak ve çocukların ana dilleri haricinde ki dilleri de aynı anda kavramasını sağlamaktır. Eğitim programımızı yıllarını, Fransız okullarına hizmet ederek geçirmiş ve tüm birikimini La Petite Ecole’un kuruluş aşamasında ve başarısında kullanmakta olan tecrübeli Eğitim Müdüremiz (Anne Laure Delemen) ve öğretmen kadromuz ile oluşturduk ve uygulamaktayız.

İki dilde eğitim uygulamanın temel prensibi “Bir dil / Bir yetişkin” olmalıdır.

Çocukların dil kullanma özellikleri yetişkinlerden çok farklıdır. Burada amaç çocuğun her iki dili de yaşarken, kendi doğal ortamında öğrenmesidir. Çocuklarda dil eğitimi; hiçbir zorlama yapılmadan, oyunlarla, hikayeler okuyarak, yaşamın normal rutini içinde olmalıdır.

Eğitim Programımızın temel amacı öğrencilerimize Fransızcayı sevdirmek akıcı bir Fransızcaya sahip olmalarını sağlamak ve Fransız Kültürü’nü yaşatarak doğal ortamları içinde öğretmek. Çocukların kendi dilleri dışında da başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve farklı bir dili de öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Fransızca Eğitim Sistemi içinde bulunarak 40 yılını bu sistemi uygulayarak kendini geliştirmiş ve konusunda uzmanlaşmış Pedagojik Müdürümüz (Anne Laure Delemen) ve eğitici kadromuzun katkılarıyla, öğrencilerimize sunuyoruz.

Bir dili önce konuşuruz sonra okuma yazmayı öğreniriz. Dilin 4 ana becerisini (dinleme-konuşma-okuma yazma) bu doğal sürecin takip edilmesiyle kazandırıyoruz.

neden-2-dilde-title

Fransız Eğitim Akademisi’nin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda tek dilde eğitim
yapan çocuklar ile iki dilde eğitim yapan çocuklar karşılaştırılmış ve çok dilde eğitim yapan çocuklarda hem Fransızca derslerinde hem de matematik, tarih gibi diğer branş derslerinde de başarılı olan çocuk sayısı daha fazla bulunmuştur.

Çok dilde eğitim alan çocuk, öğrendiği dili anaokulu döneminden (Ecole Maternelle) itibaren kullanmayı öğrenir ve her iki dilde de kendini ifade etmeyi başarır. Okul hayatının diğer evrelerine (ilkokul dönemi) geçtiğinde özgüveni artar, ifade becerileri gelişir, çevresi ile iletişimi hızlanır. Bu özellikleri kendisine güven ve başarı sağlar.

Dil bilimcilerin yapmış olduğu çalışmalarda, dil öğrenmenin en hızlı ve etkili dönem çocuğun doğduğu andan, 8 yaşına kadar olan zaman dilimi olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu yaş aralığı çocukların bilişsel gelişimlerinin de en önemli dönemidir.

Okul hayatının birinci basamağı olan Anaokulu (Maternelle), çocukların ilkokul hayatının da başlangıcıdır ve tüm eğitim ve öğretim sürecinin kaçınılmaz bir önemli sürecidir.
La Petite Ecole iyi dil eğitiminin yanında çocuklara yeteneklerini ön plana çıkararak, özelliklerini keşfetmeye imkan sağlar!

Çocukların yeteneklerini ve özelliklerini keşfetme yoluyla ilkokula hazırlayarak ve kendilerine güvenmeyi öğreterek tüm okul hayatları boyunca başarılı olmalarını sağlar. Diğer çocuklarla birlikte olmayı ve sosyalleşmeyi de öğreterek, çocukların okulu sevmelerini hedefler.
Temel prensip iyi bir dil eğitimi alması, öğrenmiş olduğu dili anadili gibi konuşarak artık ikinci etap olan yazmaya hazır olmak ve okulu sevdirmektir.

neden-2-dilde-bottom